Biudžetinė įstaiga
Ateities g. 43, 30119 Ignalina
Tel. (8 386) 53147
Mob. tel. +370 675 010 98
El. p. muziejus@ignalina.lt
Įmonės kodas 302837241

 

 

 

 

baigiamasis projekto „Rojus vakar ir šiandien“ renginys

 

Ignalinos krašto muziejus įgyvendina projektą „Rojus vakar ir šiandien“, pateiktą pagal Dvisektorės Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020 m. priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“.

Vietos projekto uždaviniai –  surengti tris tradicinius renginius skirtingose vietose. Tarptautinę muziejų dieną – prof. A. Hrebnickio muziejuje, Rojaus kaime. Muziejų naktį – Ignalinos krašto muziejuje ir vasaros šventę – Kaniūkų jaunimo klube.

Projekto tikslas – puoselėti mūsų krašto tradicijas, stiprinti Rojaus kaimo žinomumą, patrauklumą, išskirtinumą, formuoti naują požiūrį į memorialinius muziejus bei skatinti šiuolaikinę, modernią visuomenę domėtis mūsų krašto materialiuoju ir nematerialiuoju kultūros paveldu.

Liepos 14 dieną Kaniūkų jaunimo klube organizuojamas trečias, paskutinis, pagal projekto uždavinius suplanuotas renginys „Vasaros šventė“. Projekto lėšos buvo panaudotos išleisti knygai – albumui „Rojus vakar ir šiandien“, kuris supažindintų ne tik su eksponatų ypatybėmis, Rojaus kraštovaizdžiu, bet ir suteiktų papildomos informacijos. Knyga-albumas primena, kad Rojų įkūrė profesorius, žymus vaismedžių tyrinėtojas ir naujų veislių kūrėjas Adomas Hrebnickis. Knygoje trumpai apžvelgiama profesoriaus biografija ir mokslinė veikla, pateikiamos  senos ir šių dienų nuotraukos. Knygos pristatymai numatyti visų trijų renginių metu, knyga bus naudojama pažintiniam ir reprezentaciniam tikslui, leidinių gaus rajono bibliotekos, profesoriaus A. Hrebnickio proanūkis, gyvenantis Lenkijoje. Knygos leidybai buvo išleista 4327,30 EUR.  3461,84 EUR sudarė EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, ir 865,46 EUR pareiškėjo (Ignalinos krašto muziejus) nuosavos piniginės lėšos.

Vasaros šventė yra tradicinis kaimo renginys, organizuojamas kiekvienais metais. Į renginį susirenka daug vietinių ir aplinkinių kaimų gyventojų, suvažiuoja kraštiečiai, renkasi jaunimas. Prie renginio organizavimo prisideda visa kaimo bendruomenė. Tad kviečiame apsilankyti ir gerai praleisti laiką.

 

Renginio programa pridedama.