Biudžetinė įstaiga
Ateities g. 43, 30119 Ignalina
Tel. (8 386) 53147
Mob. tel. +370 675 010 98
El. p. muziejus@ignalina.lt
Įmonės kodas 302837241

 

 

 

 

Edukacinė programa „Padėk man padaryti pačiam“

Lapkričio 30 dieną Ignalinos krašto muziejuje vyko edukaciniai užsiėmimai „Padėk man padaryti pačiam“. Tai keliaujanti edukacinė programa, kuri vyko specialiai vaikų darbui paruoštoje mokymo erdvėje. Šia programa susidomėjo Ignalinos, Vidiškių bei Dūkšto mokyklų pradinių klasių mokinukai bei jų mokytojai. Pagrindinis šios edukacinės programos tikslas buvo kūrybingos, laisvos ir savarankiškos asmenybės ugdymas. Vaikai su dideliu entuziazmu ėmėsi jiems įdomios veiklos.

           „Vaikas yra tolygi sociali būtybė kaip ir suaugėlis. Tik juodu turi skirtingus gyvenimo tikslus: suaugėlis kuria ir tobulina išorinio gyvenimo sąlygas, o vaikas kuria ir tobulina patį žmogų.“ – tai pedagogės, Marijos Montessori (1870–1952) ugdymo Lietuvoje pradininkės, Marijos Kuraitytės-Varnienės (1886–1982) mintys vaikų auklėjimo tema.  Varnienė atkakliai dirbo ne tik taikydama šį metodą pačios įkurtame darželyje „Vaikų nameliai“ Kaune 1928 m., bet ir populiarino jį, organizuodama M. Montessori metodo mokymo priemonių parodas, vedė kursus darželių vedėjoms.

Ištikimi ir nepamainomi M. Varnienės talkininkai buvo jos vyras dailininkas Adomas Varnas ir idėjų bendramintė Domicelė Petrutytė. D. Petrutytė populiarino M. Montessori metodą skaitydama paskaitėles per radiją, o A. Varnas – versdamas iš italų ir prancūzų kalbų M. Montessori straipsnius, kurie buvo spausdinami žurnaluose „Naujoji Romuva“, „Židinys“ ir kt. Antrojo pasaulinio karo metu šita entuziastų trijulė pasitraukė į Vakarus ir tęsė pradėtus darbus – atkūrė prarastas montesorines priemones ir atidarė vaikų namelius išeivijoje (Vokietijoje, JAV).

Varnienė – pirmoji Lietuvos montesorininkė puikiai suvokė šio metodo svarbą. Augančio žmogaus gyvenimui būtina tinkamai paruošta, graži, vaiko poreikius atitinkanti saugi aplinka, kurioje jis turi daugiau galimybių ugdyti savarankiškumą, kur nėra baudžiama ir reikalaujama. Drausmė atsiranda iš malonaus darbo, o suaugusiojo uždavinys yra antraeilis – būti išmintingu vaiko padėjėju. Naudodamas specialiai paruoštas priemones, vaikas auklėja pats save pagal įgimtas galimybes ir temperamentą, taip tapdamas savo individualios asmenybės kūrėju.

Siekiant panaudoti Marijos ir Adomo Varnų sukauptą patirtį ugdant laisvą ir kūrybišką asmenybę bei atskleidžiant neapsakomai turtingą jos dvasinį pasaulį, Lietuvos švietimo istorijos muziejus parengė unikalią edukacinę programą „Padėk man padaryti pačiam“. Edukacinės programos metodiniu pagrindu pasirinkta M. Montessori mokymo sistema yra nuostabiai technologiška, apgalvota, tikslinga ir apima ne tik intelektualių bet ir dvasinių sugebėjimų vystymą.

Projektą „Padėk man padaryti pačiam“ remia Lietuvos kultūros taryba.