Biudžetinė įstaiga
Ateities g. 43, 30119 Ignalina
Tel. (8 386) 53147
Mob. tel. +370 675 010 98
El. p. muziejus@ignalina.lt
Įmonės kodas 302837241

 

 

 

 

Edukaciniai renginiai

Iki šven­čių likus dar beveik trims savai­tėms, ori­gi­na­liai papuošti savo namus ir eglutę kvietė Ignalinos krašto muziejus. Gruodžio 7 dieną čia prasidėjo edukaciniai renginiai „Papuoškime namus Kalėdoms“. Tradicija eglutę ir namus puošti pačių dary­tais žaisliu­kais jau sugrįžta. Žmonės nori atgai­vinti tokius gra­žius papročius. Atėjusieji mie­lai mokėsi gaminti žais­lus ir dekoracijas. Pasta­ruoju metu patiems gamin­tis žais­lus yra ne tik smagu, bet ir labai eko­no­miška. Be to, juos gamin­dami žmonės lavina vaiz­duotę, pasineria į sma­gias dis­ku­si­jas ar pokal­bius. Pamoka užsi­tęsė ilgai ir nie­kas dar neno­rėjo skirs­ty­tis, vaišinosi naminiu pyragu. Po renginio kiek­vienas dalyvavęs savo namuose turės po mažą ste­buklą, pri­me­nantį šį šven­tinį pabuvimą.

Edukaciniai renginiai vyks dar tris dienas, jei kas norite, dar yra vietų gruodžio 9 dienai.