Biudžetinė įstaiga
Ateities g. 43, 30119 Ignalina
Tel. (8 386) 53147
Mob. tel. +370 675 010 98
El. p. muziejus@ignalina.lt
Įmonės kodas 302837241

 

 

 

 

VIRTUALI PARODA SKIRTA LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS 30 – MEČIUI

 

     

2021 m. sausio 13-ąją minime Laisvės gynėjų dienos tragiškų įvykių trisdešimtmetį. Kruvinąsis sausis daugeliui Lietuvos piliečių iki šiol giliai įstrigęs atmintyje. Jei gimėte jau laisvoje Lietuvoje, apie siaubingą sausio 13-osios naktį greičiausiai teko girdėti tik faktus istorijos pamokose ar iš vyresnių artimųjų lūpų. Jei patys dalyvavote baisiuose įvykiuose – turbūt galėtumėte jausmingai papasakoti apie naktį, kuomet žmonės krauju ir ašaromis kovojo už vieningą ir nepriklausomą Lietuvą. Prieš 30 metų mus tikėjosi įbauginti ir nutildyti, bet mes išsaugojome savąją Laisvę, apgynėme ją drąsa ir vienybe, apgynėme ją dainomis ir susitelkimu, apgynėme trokšdami gyventi laisvoje Lietuvoje.

 

     Sovietų sąjungos kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą žuvo 14 žmonių, apie 1000 buvo sužeista.

 

      Tą 1991 m. sausio 13 d. vyko taikus piliečių pasipriešinimas sovietų valdžiai. Gindami tėvynę, savo laisvę, beginkliai lietuviai stojo prieš ginkluotus karius ir jų tankus. Gynė Aukščiausios Tarybos, Televizijos bokšto, Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastatus, budėjo ir kūrė laužus prie kitų šaliai svarbių pastatų. Kariai, nepaisydami taikių ir beginklių piliečių, žiauriai skynėsi kelią tikslo link ir taip užėmė Lietuvos radiją ir televiziją. Bet Lietuvių drąsa ir noras būti laisviems sustabdė tolimesnius agresoriaus veiksmus.

 

     Laisvė – ypatingas žodis visiems lietuviams: miškuose kovojusiems partizanams, Sibiro platybėse vargusiems tremtiniams, kovojusiems už Lietuvos laisvės bylą išeivijoje, Sausio 13-osios naktį budėjusiems parlamente ir išėjusiems į gatves. Visi šie žmonės laisvės siekė priimdami tai kaip savo pareigą ir atsakomybę, kuri ne vieną jų nuvedė iki mirties. Todėl žinokime, jog taip sunkiai iškovoję laisvę, mes turėtume dėti visas pastangas ją išsaugoti ateities kartom.

 

     Sausio 13-osios įvykiuose aktyviai dalyvavo ir Ignalinos krašto gyventojai. Tada ginti Lietuvos  nepriklausomybės ir laisvės iš visos Lietuvos į Vilnių  susirinko dešimtys tūkstančių žmonių. Suvažiavę iš skirtingų vietovių, su skirtingais gyvenimais, bet visus juos siejo vienas bendras Lietuvos Laisvės troškimas.

 

     Jau 30 metų prisimename, kodėl esame laisvi. Todėl visus skatiname nepamiršti šios dienos ir įsisegti vienijantį ženkliuką – Neužmirštuolės žiedą bei prisidėti prie akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“  ir  sausio 13 d. 8 val. languose uždegti žvakes. Žuvusius ir nukentėjusius kovojant už Lietuvos laisvę atminkime su dėkingumu. Parodykime, jog jų dovana ateities kartoms neliko pamiršta. Parodykime, kad  mūsų daug, kad esame laisvi ir dėkingi.    

 

     Minint šią dieną pristatome virtualią Zenono Nekrošiaus ir Virgilijaus Usinavičiaus fotografijų parodą  „Kelias į Laisvę. Lietuva 1988–1991 metais“

 

     Fotografai Zenonas Nekrošius ir Virgilijus Usinavičius dar kartą dovanoja Lietuvai įamžintas nepakartojamas akimirkas ir išgyventas emocijas. Ši paroda kaip plazdanti trispalvė vėl suvienija mus visus, jungia praeitį ir dabartį, nutiesdama kelią į ateitį. Nuotraukos, kuriose užfiksuoti įsimintiniausi Lietuvos istorijos lūžio momentai, lėmę Lietuvos valstybingumo atkūrimą, ne tik atskleidžia Tautos dvasią ir nemarumą kelyje į Laisvę, bet ir įpareigoja mus visus saugoti ir branginti iškovotą bei apgintą Lietuvos Nepriklausomybę.

 

Paspaudę ant nuorodos rasite nuotraukų aprašymus  Nuotraukų aprašymai