Biudžetinė įstaiga
Ateities g. 43, 30119 Ignalina
Tel. (8 386) 53147
Mob. tel. +370 675 010 98
El. p. muziejus@ignalina.lt
Įmonės kodas 302837241

 

 

 

 

Knygos pristatymas „IGNALINOS KRAŠTAS“.

Vietų vardais į mus kalba pati žemė. Jos kalbos žodžiai – tai miestų, sodžių, upių, ežerų, balų, girių, kalnų ir kt. vardai. /Kazimieras Būga/

 

Spalio 17 dieną muziejus visus pakvietė į renginį skirtą Vietovardžių metams, kurio metu buvo išrinktas gražiausias vietovardis ir pristatyta knyga „IGNALINOS KRAŠTAS“.

 

Laikas negailestingas ne tik žmogui, bet ir jo veiklos pėdsakams. Kartu su jais išnyksta ne tik žmonių pastatai, dvarai ar sodybos, bet ir ištisi kaimai bei jų ribos. Kaip renginio pradžioje sakė muziejaus direktorė Renata Veličkienė iš gyvenamųjų vietovių sąrašo jau yra išbraukta tūkstančiai kaimų pavadinimų (tradicinių vietovardžių) – pradedant  sovietmečiu (1959–1989 m. išbraukta 5,6 tūkst.) ir baigiant šiais laikais. Kai kuriose savivaldybėse ir toliau  iš juridinės vartosenos braukiami istoriniai kaimų pavadinimai (kaimui likus be gyventojų ir trobesių, jo teritorijai suteikiamas gretimos gyvenamosios vietovės pavadinimas). Todėl pagal dabar galiojančią įstatyminę bazę grėsmė išnykti yra iškilusi dar 4000 kaimų ir viensėdžių vardų.

 

R. Matkevičius

 

2019-ieji paskelbti Lietuvos vietovardžių metais ir atsirado galimybių atkreipti visuomenės dėmesį į istorinių vietovardžių naikinimo problemą. Šiais metais visoje Lietuvoje vyksta įvairiausių renginių, diskusijų ta tema, džiugu, kad ir Ignalinos krašto muziejus gali prie to prisidėti. Muziejaus indėlis, kad vietovardžiai išliktų mūsų atmintyje, yra knygos apie Ignalinos rajono esamas ir išnykusias gyvenamąsias vietoves išleidimas. Medžiagą knygai pateikė kraštietis Romutis Matkevičius, kuris daugiau kaip 20 metų dirba  savo gimtojo Ignalinos krašto istoriniuose tyrinėjimuose.

„Knyga – tai pats tikriausias ir nenykstantis paminklas, apimantis ne tik istorinius faktus, bet ir žmonių prisiminimus…“,– sakė knygos autorius, apgailestavęs, kad taip gražiai pavadinti senieji kaimai su savo etnine kultūra nyksta. Jis  kalbėjo apie istorijos vertę ir jos žinojimo svarbą žmogui ir tautai. Autorius dėkojo už knygos išleidimą, džiaugėsi, kad jo darbas buvo įvertintas ir suprastas. Leidinys iliustruotas istoriniais dokumentais , Ignalinos krašto fotografijomis, nušviečiančiomis Ignalinos ir svarbiausių  šio krašto miestų bei gyvenviečių (Ceikinių, Didžiasalio, Dūkšto, Kazitiškio, Linkmenų, Mėlagėnų, Daugėliškio, Rimšės, Tverečiaus, Vidiškių) istoriją. Knygoje dėstomos mintys padės geriau pažinti tiek Ignalinos krašto, tiek  ir visos Lietuvos praeitį. Knygos viršelį puošia Valdo Martinkaus fotografija, kuriame atsispindi Meironių kaimo kraštovaizdis.

D. Kaukėnas

Kaip sakė knygą išleidusios „Diemedžio“ leidyklos vadovas Danas Kaukėnas, suredaguoti ir parengti ją spaudai užtrukę pusmetį. Romutį Matkevičių jis vadino didžiavyriu, prikėlusiu iš užmaršties visus krašto senelius ir prosenelius, ir rašiusiu apie istoriją ne sausai, o nuoširdžiai, vaizdžiai ir labai jautriai.

 

 

Autoriui dėkojo ir kūrybinės sėkmės , istorinės tiesos linkėjo savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Gražina Mackonienė. Taip pat sveikino knygos išleidimui prieš trejus metus  pritaręs buvęs meras Henrikas Šiaudinis, Ignalinos viešosios bibliotekos direktorė Loreta Aleknienė. 

Romučiui Matkevičiui buvo įteiktos dovanos, Europos parlamento nario B. Ropės ir Seimo nario Gintauto Kindurio padėkos. Dėkota ir Ignalinos krašto muziejaus direktorei bei įteikta Seimo nario Gintauto Kindurio padėka už nuoširdų ir atsakingą darbą įgyvendinant prasmingas idėjas.

Knygos pristatymo metu buvo paskelbtas  gražiausias Ignalinos rajono vietovardis, kurį išrinko muziejaus bei interneto puslapių lankytojai. Daugiausiai balsų surinko Rojaus kaimo pavadinimas. Rojus garsus ten esančiu pomologo Adomo Hrebnickio memorialiniu muziejumi. Džiugu dar ir tuo, kad šis muziejus yra Ignalinos krašto muziejaus filialas. Na, o toliau išsirikiavo kiti žmonėms gražūs ir brangūs  vietovardžiai Didžiasalis, Mielagėnai, Linkmenys, Žydeliai, Lakštingala.

 

Renginį jautriomis dainomis papuošė Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos atlikėjos Birutė Paukštienė, Aldona Čeponienė, Jurgita Antonovienė, gitara pritarė Raimondas Jasiulionis.

Knygų „IGNALINOS KRAŠTAS“ buvo padovanota visoms Ignalinos rajone esančioms bibliotekoms. Ignalinos krašto muziejus dėkoja visiems, kurie prisidėjo prie knygos leidybos ir linki gerų įspūdžių vartant knygos puslapius. Juk Vietovių vardai – tai ryšys su namais, su praeitimi, su tėviške.

 

 

 

 

Fotografijos Algio Jakšto ir Agnės Skunčikaitės