Biudžetinė įstaiga
Ateities g. 43, 30119 Ignalina
Tel. (8 386) 53147
Mob. tel. +370 675 010 98
El. p. muziejus@ignalina.lt
Įmonės kodas 302837241

 

 

 

 

Paminėtos Augustino Voldemaro 135-osios gimimo metinės

Istorija yra vienas iš seniausių mokslų, lydėjusių žmoniją nuo jos lopšio iki šių dienų. Jos vaidmuo nuolat keitėsi ir keičiasi. Istorijoje slypi didžiulės galios. Jos pagalba galima kurti, ugdyti, tačiau ir griauti bei niekinti.

ŠIMTMETIS – sėkmės istorija, kurią kūrė visi Lietuvos žmonės – mūsų seneliai, proseneliai, tėvai ir mes. Daugelis savo šeimose turime dar gyvų prisiminimų apie diplomatus, partizanus, dvasininkus, sportininkus, mokytojus, ar mokslininkus. Tai mūsų herojai, mūsų Lietuva. Minėdami atkurtos Lietuvos šimtmetį norime, kad kiekvienas rastume savo ryšį, savo asmeninę istoriją. Švenčiame ne vieną datą, o Šimto metų sėkmės istoriją, kurią kūrėme visi.

Balandžio 20 d. Ignalinos krašto muziejuje vyko parodos „Augustinas Voldemaras – pirmosios Lietuvos Vyriausybės vadovas“ atidarymas. Renginys buvo skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui ir prof. Augustino Voldemaro 135-osioms gimimo metinėms paminėti.

Galima pasakyti, kad Augustino Voldemaro gyvenimas dalijasi į tris lygias atkarpas: 17 metų prabėgo gimtuosiuose namuose, maždaug tiek pat Peterburge ir ne kažin kiek daugiau – nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje. Paskutinioji pustrečių metų atkarpa (1940-06-19 – 1942-12-16) tai jau gyvenimas, kai Voldemaras nebuvo savo likimo šeimininkas.

Parodoje eksponuojami Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugomi dokumentai, atspindintys A. Voldemaro pedagoginę, politinę ir visuomeninę veiklą, A. Voldemaro fotoportretai ( Vilniuje, Romoje, Sankt Peterburge), nuotraukos, kuriose užfiksuotos politiko gyvenimo akimirkos. To laikotarpio laikraščių „Tautos balsas“, „Tautiškas kelias“, „Lietuvos aidas“ kopijos , taip pat seni laikraščiai, kur yra straipsniai susiję su jo gyvenimu ir veikla, knygos, 1934 metų vasario 22 d. Tautos Balso laikraštyje išspausdintas Augustino Voldemaro straipsnis „Likimo kelias“.

Parodos pristatymo metu buvo kalbėta apie studijų ir aktyvios veiklos pradžią, apie pasikėsinimą į Lietuvos ministro pirmininko Augustino Voldemaro bei jam artimų žmonių gyvybę,  jo paties gyvenimo istoriją, kuri perteikta skaitant A. Voldemaro rašytus laiškus, klausantis giminaičio Augustino Voldemaro pasakojimų.

Augustinas Voldemaras buvo žymus Lietuvos politikas, valstybės veikėjas, mokslininkas, vertėjas ir publicistas, kuris gimė Ignalinos rajone. 1918 m. jis buvo išrinktas į Lietuvos Valstybės Tarybą. Netrukus Tarybos Prezidiumo skyrimu tapo Ministru Pirmininku ir ėmė vadovauti I Ministrų Kabinetui, kartu buvo užsienio reikalų ministras ir kurį laiką – krašto apsaugos ministras. Eidamas krašto apsaugos ministro pareigas 1918 m. lapkričio 23 d. pasirašė pirmąjį įsakymą dėl Lietuvos kariuomenės kūrimo.

Ilgą laiką būdamas užsienio reikalų ministru (keturiuose ministrų kabinetuose), A. Voldemaras atliko svarbų vaidmenį formuojant jaunos, dar visai neseniai nepriklausomybę paskelbusios Lietuvos Respublikos santykius su užsienio valstybėmis. Pagrindiniai užsienio politikos uždaviniai buvo santykių su Lenkija normalizavimas, teritorinių ginčų sprendimas – Vilniaus, Klaipėdos krašto klausimai. Aktyviai gynė Lietuvos interesus tarptautinėje arenoje 1919 m. būdamas Lietuvos delegacijos Paryžiaus taikos konferencijoje pirmininku, vėliau ne kartą kėlė Lietuvos problemas Tautų Sąjungoje. Voldemaras buvo vienas iš Lietuvių tautos pažangos partijos (1916 m.) ir Lietuvių tautininkų sąjungos (1924 m.) kūrėjų., vienas iš pagrindinių organizacijos „Geležinis vilkas“ vadų.

Renginyje dalyvavo gausus būrys svečių, savivaldybės, švietimo ir kultūros įstaigų atstovų, jaunimo. Augustino Voldemaro atminimo įamžinimu džiaugėsi  savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis,  Europos parlamento narys Bronis Ropė, Seimo narys Gintautas Kindurys,  giminaičiai Voldemarai. Buvo kalbėta apie valstybės 100-mečio prasmę ir reikšmę mūsų kartai, Augustino Voldemaro asmenybę, kuri yra pavyzdys jaunimui, kaip atkakliai reikia siekti savo tikslų, dėkota organizatoriams, parodos rengėjams  ir linkėta toliau gilintis į praeitį, rinkti istorinę medžiagą, garsinti savo kraštą ir jo žmones.

Muziejuje pakilią  nuotaiką sukūrė muzikines kompozicijas atlikę Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos styginių skyriaus  mokiniai su mokytoja Virginija Stulgiene, taip pat  nemirtingąją V. Kernagio dainą „Baltas paukštis“ sudainavę  muzikos mokyklos direktorė Birutė Paukštienė, direktorės pavaduotoja Aldona Čeponienė ir mokytoja Jurgita Antonovienė.