Biudžetinė įstaiga
Ateities g. 43, 30119 Ignalina
Tel. (8 386) 53147
Mob. tel. +370 675 010 98
El. p. muziejus@ignalina.lt
Įmonės kodas 302837241

 

 

 

 

Pradėtas įgyvendinti projektas „Rojus vakar ir šiandien“

Ignalinos krašto muziejuje pradėtas įgyvendinti projektas „Rojus vakar ir šiandien“, pateiktas pagal Dvisektorės Ignalinos rajono kaimo ir žuvininkystės plėtros strategijos 2014–2020 m. priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“

Projekto tikslas – puoselėti mūsų krašto tradicijas, stiprinti Rojaus kaimo žinomumą, patrauklumą, išskirtinumą, formuoti naują požiūrį į memorialinius muziejus bei skatinti šiuolaikinę, modernią visuomenę domėtis mūsų krašto materialiuoju ir nematerialiuoju kultūros paveldu.

Vietos projekto uždaviniai –  surengti tris tradicinius renginius skirtingose vietose. Tarptautinę muziejų dieną – prof. A. Hrebnickio muziejuje, Rojaus kaime. Muziejų naktį – Ignalinos krašto muziejuje ir vasaros šventę – Kaniūkų jaunimo klube.

Ignalinos krašto muziejaus padalinys, prof. Adomo Hrebnickio muziejus, turėjo sukaupęs nemažą nuotraukų archyvą ir išleido knygą- albumą „Rojus vakar ir šiandien“, kuris supažindina ne tik su eksponatų ypatybėmis, Rojaus kraštovaizdžiu bet ir suteikia papildomos informacijos. Albume nurodytas adresas, darbo laikas, o kadangi muziejus yra nuošalioje vietoje  – schema, padedanti jį rasti. Knygos pristatymai vyks visų trijų renginių metu, knyga bus naudojama pažintiniam ir reprezentaciniam tikslui, leidinių gaus rajono bibliotekos, profesoriaus A. Hrebnickio proanūkis, gyvenantis Lenkijoje.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: iki 80 proc.  Knygos leidybai buvo išleista 4327,30 EUR,  3461,84 EUR sudarė EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, ir 865,46 EUR pareiškėjo (Ignalinos krašto muziejus) nuosavos piniginės lėšos.